Ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens

Din partner i byggbranschen

Senaste nytt

2017-09-13

Ny medarbetare

Vi välkomnar varmt Cecilia Edwards till oss på Falk CM!

Cecilia kommer att arbeta som projekt- och projekteringsledare tillika utöka företagets kompetens inom installationsområdet, vilket hon har  en stor kunskap om. Cecilia kommer närmast från WSP.

Välkommen ännu en gång!!!

Mer info

Om Falk CM

Falk Construction Management AB grundades 2009 och består idag av 7 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 12 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg! Falk CM har:
  • lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen: Beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.
  • en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och sakkunnig tillgänglighet. Klicka här för mer information om våra tjänster
  • erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.
  • projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.
  • erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.
Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

Våra värdeord

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och den roll och befogenhet vi har i våra uppdrag.

Engagemang

Vi driver våra  uppdrag med stort engagemang och ser detta som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Kompetens

Våra anställda fortbildas löpande med relevant utbildning, både utifrån myndighetskrav  och de krav som ställs på vår roll i våra uppdrag. Hög kompetensnivå bland våra anställda är något vi prioriterar.

Prestigelöshet

Vi är oberoende och inför uppgiften är vi ödmjuka och ser till kundens bästa. Vårt arbete bygger på prestigelöshet med målet att få saker och ting gjorda.

Uppdrag

Kungliga Musikhögskolan

KMH har länge varit i behov av för verksamheten lämpade lokaler. Akademiska Hus bygger nu ett nytt campus åt KMH. För KMH är närheten till Stockholms centrala delar viktig både för att behålla de bästa lärarna, samt vara tillgänglig för allmänheten. Ett stort fokus ligger på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. Förhoppningen är att byggnaden blir en publik ikon i Stockholm.
Uppdragsgivare: Kungliga Musikhögskolan.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Bygg- och installationsledning
Projektadministration
KA enligt PBL

Projektfakta

Beställarens kontaktperson: Peter Liljenstolpe.
Projekttid: 2013-02-01 - pågår
Projektkostnad: 130 mnkr

Falk CMs uppdrag
Falk CM medverkar i samtliga delar i projektet, alltifrån samordning med fastighetsägare till ansvara för projekt‐ och projekteringsledning i delar i den egna investeringen. Hösten 2014 sker en omorganisation där Falk CM får ett utökat uppdrag och ansvarar för samtliga delar.

Haningeterassen

Nyproduktion c:a 660 lägenheter, förskola och ombyggnad garage m.m.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Byggledning
Installationssamordning
KA enl. PBL

Projektfakta

Projekttid: pågår, klart 2026
Projektkostnad: c:a 1.500 mnkr

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se