Ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens

Din partner i byggbranschen

Senaste nytt

2023-09-05

Ny medarbetare

Vi välkomnar varmt Fredrik Olofsson till oss på Falk CM. Fredrik kommer närmast från Sweco och kommer att stärka upp vårt team ytterligare med sin erfarenhet från byggbranschen i olika roller. Fredrik kommer främst att arbeta som projekt- och byggledare. Välkommen Fredrik ännu en gång!

Mer info

Om Falk CM

Falk Construction Management AB grundades 2009 och består idag av 14 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 10 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg!

FalkCM har:

  • lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen: Beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.
  • en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och fuktsakkunnig. Klicka här för mer information om våra tjänster
  • erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.
  • projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.
  • erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.

Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

 

Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning, konsultering och marknadsundersökningar samt digitala lösningar.
För mer information, se www.solwers.fi.

Våra värdeord

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och den roll och befogenhet vi har i våra uppdrag.

Engagemang

Vi driver våra  uppdrag med stort engagemang och ser detta som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Kompetens

Våra anställda fortbildas löpande med relevant utbildning, både utifrån myndighetskrav  och de krav som ställs på vår roll i våra uppdrag. Hög kompetensnivå bland våra anställda är något vi prioriterar.

Prestigelöshet

Vi är oberoende och inför uppgiften är vi ödmjuka och ser till kundens bästa. Vårt arbete bygger på prestigelöshet med målet att få saker och ting gjorda.

Uppdrag

Life City, Hagastaden

I expanderande Hagastaden, där Stockholm och Solna byggs samman, planerar Atrium Ljungberg att uppföra Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Målsättningen är att Life City – fronten i Hagastadens life science-kluster – blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. Olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten utformas i kvarteret.

Vår roll

Bitr. Projektledning

Projekteringsledning

Fuktsakkunnig

Projektfakta

Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg

Upphandlingsform: Mycket delad entreprenad

Projekttid: 2016-2022

Projektkostnad: c:a 1000 mnkr

Nybyggnad Servicehall Scania, Norrtälje

Scania Bilar AB uppför ny servicehall i det nya industriområdet Sika i Norrtälje kommun. Servicehallen uppföras i enlighet med Scanias koncept för omnämnd anläggningstyp. 

Falk CM:s uppdrag är att verka som Projekt- och byggledare samt KA enligt PBL.  

Kontrakterad totalentreprenör är Vertikal från Polen, som har erfarenhet av att bygga ett flertal likvärdiga anläggningar för Scania i bl. a. Polen, Rumänien och Bulgarien. Detta projekt  är deras första i Sverige.

Vår roll

Projektledning

Byggledning

Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Scania Bilar AB

Projekttid: 2015-2017-05, där Falk CM påbörjade sitt uppdrag  2016-02

Projektkostnad: 30 mnkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Totalentreprenör: Vertikal från Polen

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se