Ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens

Din partner i byggbranschen

Senaste nytt

2021-11-02

FALK CONSTRUCTION MANAGEMENT STÄRKER SITT ERBJUDANDE OCH BLIR EN DEL AV SOLWERS-KONCERNEN

Falk Construction Management AB (Falk CM) och Solwers meddelar att Falk CM från och med första november 2021 blir en del av Solwers-koncernen. Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsult-branschen och byggbranschen. I och med inträdet i Solwers-koncernen stärker Falk CM sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att fortsätta utvecklas.

Falk CM har idag 25 personer verksamma i Stockholmsområdet. Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten.

Falk CM fortsätter med samma namn och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Falk Construction Management AB grundades 2009 och erbjuder tjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning.

I och med samgåendet med den finsk-svenska företagsgruppen Solwers stärker Falk CM nu sitt erbjudande och ingår i ett koncernsamarbete med hög kompetens inom allt kopplat till tekniska konsulttjänster, industri och bygg.

– I och med att Falk CM blir en del av Solwers stärker vi vår position på marknaden och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder fler tjänster och ytterligare kompetenser som kommer göra vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas samtidigt som vi fortsätter vara Falk CM och värna om det vi byggt upp fram till idag, säger Falk Construction Management ABs VD Ola Gustafsson.

Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning och konsultering, markundersökningar samt digitala lösningar. År 2020 var koncernens intäkter 32,6 MEUR och antalet anställda nästan 400 i Finland och Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka kompetens och drivs oberoende under sina egna namn.

Solwers verksamhetsmodell kombinerar alla företagskompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever kvar.

– Vi har valt en framtid med Falk CM då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi har sett Falk CMs fina utveckling och är imponerade av den kompetens bolaget har. Falk CM blir vår femte etablering i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion. Vi tror på att dotterbolagens egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan Nyström.

– Den verksamhetsmodell Solwers driver är precis på det sätt vi vill jobba med Falk CM. Vi ska fortsätta vara Falk CM med allt vad det innebär och tillsammans med Solwers blir vi nu starkare och får ännu mer kompetens och möjligheter att utveckla oss för att vara med och tampas om de stora kontrakten, säger Falk CMs vVD/affärsansvarige Mattias Mattsson.

I och med Falk CMs inträde i Solwers-koncernen förvärvas Falk CM av Solwers. Förändringen i ägarstrukturen innebär ingen övrig förändring av Falk CMs verksamhet. Falk CM som företag och namn består, företagets ledning förblir oförändrad och ledningen finns fortsatt i Falk CMs styrelse och inga anställda berörs av affären.

För mer information:
Ola Gustafsson, VD Falk Construction Management AB

ola@falkcm.se, +46 (0)70 227 89 01
Mattias Mattsson, vVD/Affärsansvarig Falk Construction Management AB mattias@falkcm.se +46 (0)70 840 09 12
Stefan Nyström, VD Solwers

stefan.nystrom@solwers.fi, +358 40 733 6145

Mer info

Om Falk CM

Falk Construction Management AB grundades 2009 och består idag av 14 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 10 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg!

FalkCM har:

  • lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen: Beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.
  • en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och fuktsakkunnig. Klicka här för mer information om våra tjänster
  • erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.
  • projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.
  • erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.

Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

 

Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning, konsultering och marknadsundersökningar samt digitala lösningar.
För mer information, se www.solwers.fi.

Våra värdeord

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och den roll och befogenhet vi har i våra uppdrag.

Engagemang

Vi driver våra  uppdrag med stort engagemang och ser detta som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Kompetens

Våra anställda fortbildas löpande med relevant utbildning, både utifrån myndighetskrav  och de krav som ställs på vår roll i våra uppdrag. Hög kompetensnivå bland våra anställda är något vi prioriterar.

Prestigelöshet

Vi är oberoende och inför uppgiften är vi ödmjuka och ser till kundens bästa. Vårt arbete bygger på prestigelöshet med målet att få saker och ting gjorda.

Uppdrag

Life City, Hagastaden

I expanderande Hagastaden, där Stockholm och Solna byggs samman, planerar Atrium Ljungberg att uppföra Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Målsättningen är att Life City – fronten i Hagastadens life science-kluster – blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. Olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten utformas i kvarteret.

Vår roll

Bitr. Projektledning

Projekteringsledning

Fuktsakkunnig

Projektfakta

Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg

Upphandlingsform: Mycket delad entreprenad

Projekttid: 2016-2022

Projektkostnad: c:a 1000 mnkr

Nybyggnad Servicehall Scania, Norrtälje

Scania Bilar AB uppför ny servicehall i det nya industriområdet Sika i Norrtälje kommun. Servicehallen uppföras i enlighet med Scanias koncept för omnämnd anläggningstyp. 

Falk CM:s uppdrag är att verka som Projekt- och byggledare samt KA enligt PBL.  

Kontrakterad totalentreprenör är Vertikal från Polen, som har erfarenhet av att bygga ett flertal likvärdiga anläggningar för Scania i bl. a. Polen, Rumänien och Bulgarien. Detta projekt  är deras första i Sverige.

Vår roll

Projektledning

Byggledning

Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Scania Bilar AB

Projekttid: 2015-2017-05, där Falk CM påbörjade sitt uppdrag  2016-02

Projektkostnad: 30 mnkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Totalentreprenör: Vertikal från Polen

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se