Kvalitet och miljö

Startsidan > Om Falk CM > Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Ledningssystem

Falk CM har ett kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

Kvalitetspolicy

Falk CM kvalitetspolicy innefattas av följande punkter:

  • Att verka för ett långsiktigt samarbete med våra kunder
  • Att förstå och tillgodose våra kunders behov
  • Att arbeta för ständiga förbättringar, både inom företaget och i våra uppdrag
  • Att hålla hög kunskapsnivå inom företaget där vi prioriterar våra anställdas utveckling
  • Att hålla hög tjänstekvalitet i våra uppdrag
  • Att ta ansvar

Miljöpolicy

Falk CM arbetar för att främja ett långsiktigt och hållbart samhälle, både som företag som tillsammans med våra kunder. Vår strävan är att minska påverkan på och skapa förutsättningar för en bättre miljö i framtiden.

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se