Om Falk CM

Startsidan > Om Falk CM

Om Falk CM

Falk Construction Management AB grundades 2009 och består idag av 14 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 10 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg!

FalkCM har:

  • lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen: Beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.
  • en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och fuktsakkunnig. Klicka här för mer information om våra tjänster
  • erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.
  • projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.
  • erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.

Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

 


Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning, konsultering och marknadsundersökningar samt digitala lösningar.
För mer information, se www.solwers.fi.

Våra värdeord

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och den roll och befogenhet vi har i våra uppdrag.

Engagemang

Vi driver våra  uppdrag med stort engagemang och ser detta som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Kompetens

Våra anställda fortbildas löpande med relevant utbildning, både utifrån myndighetskrav  och de krav som ställs på vår roll i våra uppdrag. Hög kompetensnivå bland våra anställda är något vi prioriterar.

Prestigelöshet

Vi är oberoende och inför uppgiften är vi ödmjuka och ser till kundens bästa. Vårt arbete bygger på prestigelöshet med målet att få saker och ting gjorda.

Medarbetare

Lägg till @falkcm.se efter medarbetarens e-post när du mejlar oss.

Ola Gustafsson
Telefon: +46 (0)70-227 89 01
E-post: ola

Mattias Mattsson
Telefon: +46 (0)76-840 09 12
E-post: mattias

Ken Hallman
Telefon: +46 (0)70-625 34 89
E-post: ken

Cecilia Edwardh
Telefon: +46 (0)70 688 65 05
E-post: cecilia

Therese Odelius
Telefon: +46 (0)73-730 41 13
E-post: therese

Bo-Göran Bäckfors
Telefon: +46 (0)72-202 23 88
E-post: bo-goran.backfors

Fredrik Olofsson
Telefon: +46 (0)70-537 86 44
E-post: fredrik

Patrik Bjelke
Telefon: +46 (0)70-233 83 24
E-post: patrik

John Zäther
Telefon: +46 (0)70-242 23 02
E-post: john

Malin Hebing
Telefon: +46 (0)73-270 61 09
E-post: malin

Andreas Jokumsen
Telefon: +46 (0)73-078 39 61
E-post: andreas

Calle OIsson
Telefon: +46 (0)73 020 83 85
E-post: calle

Erik Seiger
Telefon: +46 (0)70-280 37 71
E-post: erik

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se