Uppdrag

Startsidan > Uppdrag

Uppdrag

Klicka för större bild

Kungliga Musikhögskolan

KMH har länge varit i behov av för verksamheten lämpade lokaler. Akademiska Hus bygger nu ett nytt campus åt KMH. För KMH är närheten till Stockholms centrala delar viktig både för att behålla de bästa lärarna, samt vara tillgänglig för allmänheten. Ett stort fokus ligger på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. Förhoppningen är att byggnaden blir en publik ikon i Stockholm.
Uppdragsgivare: Kungliga Musikhögskolan.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Bygg- och installationsledning
Projektadministration
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Kungliga Musikhögskolan 
Projekttid: 2013-02 - 2016-02 
Projektkostnad: 130 mnkr

Falk CMs uppdrag
Falk CM medverkar i samtliga delar i projektet, alltifrån samordning med fastighetsägare till ansvara för projekt‐ och projekteringsledning i delar i den egna investeringen. Hösten 2014 sker en omorganisation där Falk CM får ett utökat uppdrag och ansvarar för samtliga delar.

Klicka för större bild

Haningeterassen

Nyproduktion c:a 660 lägenheter, förskola och ombyggnad garage m.m.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Byggledning
Installationssamordning
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Riksbyggen

Projekttid: 2015 -2020
Projektkostnad: c:a 1.500 mnkr

Klicka för större bild

79&Park

Nybyggnad 168 bostäder 1-6 rok, 8 lokaler samt en förskola med 4 avd, totalt 19 500 kvm BTA.

Vår roll

Projekteringsledning

Klicka för större bild

Locum - HS, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Framförallt ombyggnad av lokaler för sjukhus- och labbverksamhet såsom Neonatal, Sjukhusfysik, Transplantation, Hjärtintensiven och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Även en mängd teknikprojekt såsom sprinkler, brandlarm och medicinska gaser.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Bygg- och installationsledning
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Locum

Projekttid: Flertalet uppdrag 2007 - 2016
Projektkostnad: c:a 0,5-150 mnkr

Locum - KS, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Framförallt ombyggnad av lokaler för sjukhus- och labbverksamhet såsom Post Op, Ecmo, Neonatal, Kul, Datorhall, MR-Centrum, Även en mängd teknikprojekt såsom sprinkler, brandlarm och underhållsprojekt.

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Bygg- och installationsledning
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Locum

Projekttid: Flertalet uppdrag 2010 - 2018
Projektkostnad: c:a 0,5-50 mnkr

Klicka för större bild

Bergendal, Sollentuna

  • Tillbyggnad c:a 500 kvm kök och matsal
  • Ombyggnad av 250 kvm till kontor
  • Renovering hotellrum
  • Takrenovering
  • m.m. 

Vår roll

Projektledning
Projekteringsledning
Bygg- och installationsledning
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Projekttid: 2014 - Pågår
Projektkostnad: c:a 60 mnkr

Klicka för större bild

Life City, Hagastaden

I expanderande Hagastaden, där Stockholm och Solna byggs samman, planerar Atrium Ljungberg att uppföra Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Målsättningen är att Life City – fronten i Hagastadens life science-kluster – blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. Olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten utformas i kvarteret.

Vår roll

Bitr. Projektledning

Projekteringsledning

Fuktsakkunnig

Projektfakta

Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg

Upphandlingsform: Mycket delad entreprenad

Projekttid: 2016-2022

Projektkostnad: c:a 1000 mnkr

Klicka för större bild

Nybyggnad Servicehall Scania, Norrtälje

Scania Bilar AB uppför ny servicehall i det nya industriområdet Sika i Norrtälje kommun. Servicehallen uppföras i enlighet med Scanias koncept för omnämnd anläggningstyp. 

Falk CM:s uppdrag är att verka som Projekt- och byggledare samt KA enligt PBL.  

Kontrakterad totalentreprenör är Vertikal från Polen, som har erfarenhet av att bygga ett flertal likvärdiga anläggningar för Scania i bl. a. Polen, Rumänien och Bulgarien. Detta projekt  är deras första i Sverige.

Vår roll

Projektledning

Byggledning

Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Scania Bilar AB

Projekttid: 2015-2017-05, där Falk CM påbörjade sitt uppdrag  2016-02

Projektkostnad: 30 mnkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Totalentreprenör: Vertikal från Polen

Klicka för större bild

Brf Steget, Tyresö

Nyproduktion av 69 bostäder, 3 lokaler och ett tvåvåningsgarage. Entreprenör för projektet: JM Entreprenad. Huset stomme byggs till största del av prefab betong från Lettiska Skonto. Fasadmaterial kommer bestå avirostfärgad cortenplåt, svart plåt, rundade cederspån och träpanel. Privat innegård för boende samt takterrass täckt av snedtak av stålnät som växter ska klänga på. Lägenheterna består av 1:or till 4:or och storlekar mellan 31-78kvm.

Vår roll

Byggledare

Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare: Riksbyggen

Entreprenadform: Totalentrepreand

Projekttid: 2017 - 2020-04

Projektkostnad: Ca 150Mkr

Omfattning (yta): 3000m²

Klicka för större bild

Kvarteret Bodarne 14, Strandvägen 1 och 3

Bodarne 14 är uppfört 1902-1904 och består av 4st fastigheter på Strandvägen mellan Sibyllegatan och Artillerigatan. Bodarne 14 var på sin tid Stockholms största och mest exklusiva bostadsfastighet. Strandvägen 1 & 3 är numera en ren kontorsfastighet, men inrymmer också den kända restaurangen Strandvägen 1, som öppnade våren 2013. Bodarne 14 är \"synnerligen kulturellt värdefull\". Detta har gjort att fastigheten har blivit mycket varsamt renoverad under alla år. Trots detta så erbjuder fastigheten moderna och rationella kontor av högsta klass. Bland hyresgästerna finns det börsnoterade skogsföretaget Holmen, som i olika former har haft sitt koncernhuvudkvarter i fastigheten sedan den byggdes.  

Vår roll

Projektledning

Projekteringsledning

Installationsledning

Byggledning

Projektfakta

Uppdragsgivare: Aktiebolaget Industricentralen Strandvägen

Projekttid: 2016-2017

Projektkostnad: ca: 30 mnkr

Klicka för större bild

Tegelhagen

Nyproduktion av lägenheter och lokaler i 2 etapper, totalt 1 300 lägenheter.

Vår roll

Projektledning

Fuktsakkunnig

Kontrollansvarig enligt PBL

Projektfakta

Uppdragsgivare:  Magnolia Bostad AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projekttid: 2018-2022 (Etapp 1) och 2020-2025 (Etapp 2)

Projektkostnad: 1500 mnkr

Klicka för större bild

Sickla Stationshus

Nyproduktion kontor och butiker (upp till plan 5) inkl. restaurang och bar om 23 800 m2, där uppgången till Sickla tunnelbanestation ska  ligga i bottenvåningen dvs projektet samarbetar med FUT (Förvaltning utbyggnad tunnelbana). 

Projektet medför stora krav på logistik och arbetsmiljö då både Värmdövägen och Saltsjöbanan går precis intill, utöver att Sickla handelsområde i sig är i ett stort utbyggnadsskede med flertalet bredvidliggande projekt. Samarbetsförmåga och tydliga gränsdragningar mellan parter är väsentligt inom projektet.

Vår roll

Produktionsledare

Projektfakta

Uppdragsgivare:  Atrium Ljungberg

Upphandlingsform: Mycket delad entreprenad

Projekttid: 2020-2024 

Projektkostnad: ca: 850 mnkr

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se