Om Falk CM

Startsidan > Startsidan > Om Falk CM

Om Falk CM

Falk Construction Management AB grundades 2009 och består idag av 14 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 10 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg!

FalkCM har:

 • lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen: Beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.
 • en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och fuktsakkunnig. Klicka här för mer information om våra tjänster
 • erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.
 • projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.
 • erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.

Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

 

Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning, konsultering och marknadsundersökningar samt digitala lösningar.
För mer information, se www.solwers.fi.

Kvalitet och miljö

Ledningssystem

Falk CM har ett kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

Kvalitetspolicy

Falk CM kvalitetspolicy innefattas av följande punkter:

 • Att verka för ett långsiktigt samarbete med våra kunder
 • Att förstå och tillgodose våra kunders behov
 • Att arbeta för ständiga förbättringar, både inom företaget och i våra uppdrag
 • Att hålla hög kunskapsnivå inom företaget där vi prioriterar våra anställdas utveckling
 • Att hålla hög tjänstekvalitet i våra uppdrag
 • Att ta ansvar

Miljöpolicy

Falk CM arbetar för att främja ett långsiktigt och hållbart samhälle, både som företag som tillsammans med våra kunder. Vår strävan är att minska påverkan på och skapa förutsättningar för en bättre miljö i framtiden.

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se