FALK CONSTRUCTION MANAGEMENT STÄRKER SITT ERBJUDANDE OCH BLIR EN DEL AV SOLWERS-KONCERNEN

2021-11-02

FALK CONSTRUCTION MANAGEMENT STÄRKER SITT ERBJUDANDE OCH BLIR EN DEL AV SOLWERS-KONCERNEN

Falk Construction Management AB (Falk CM) och Solwers meddelar att Falk CM från och med första november 2021 blir en del av Solwers-koncernen. Solwers är en finsk-svensk företagsgrupp som specialiserat sig på att föra samman skickliga företag med olika kompetenser inom tekniska konsult-branschen och byggbranschen. I och med inträdet i Solwers-koncernen stärker Falk CM sitt erbjudande och skapar förutsättningar för att fortsätta utvecklas.

Falk CM har idag 25 personer verksamma i Stockholmsområdet. Inträdet i Solwers-koncernen innebär ingen förändring av verksamheten.

Falk CM fortsätter med samma namn och företagets ledning fortsätter leda verksamheten.

Falk Construction Management AB grundades 2009 och erbjuder tjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning.

I och med samgåendet med den finsk-svenska företagsgruppen Solwers stärker Falk CM nu sitt erbjudande och ingår i ett koncernsamarbete med hög kompetens inom allt kopplat till tekniska konsulttjänster, industri och bygg.

– I och med att Falk CM blir en del av Solwers stärker vi vår position på marknaden och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder fler tjänster och ytterligare kompetenser som kommer göra vår affär ännu starkare. Det gör att vi kan fortsätta utvecklas samtidigt som vi fortsätter vara Falk CM och värna om det vi byggt upp fram till idag, säger Falk Construction Management ABs VD Ola Gustafsson.

Solwers är en snabbt växande koncern, som erbjuder tjänster inom arkitektur, teknisk rådgivning, projektledning, omgivningsbevakning och konsultering, markundersökningar samt digitala lösningar. År 2020 var koncernens intäkter 32,6 MEUR och antalet anställda nästan 400 i Finland och Sverige. Verksamheten i varje koncernföretag baseras på deras egen starka kompetens och drivs oberoende under sina egna namn.

Solwers verksamhetsmodell kombinerar alla företagskompetenser till ett komplett tjänsteutbud och expertis som motsvarar branschens största aktörer – samtidigt som de enskilda företagens effektivitet, smidighet och entreprenörsanda lever kvar.

– Vi har valt en framtid med Falk CM då vi kompletterar varandra väl inom olika kompetensområden. Vi har sett Falk CMs fina utveckling och är imponerade av den kompetens bolaget har. Falk CM blir vår femte etablering i Sverige och vi arbetar vidare med en fortsatt expansion. Vi tror på att dotterbolagens egen identitet ska fortsätta utvecklas och att Solwers nätverk av konsultbolag tillsammans stärker och stödjer varandra till ett mycket starkt och komplett tjänsteerbjudande, säger Solwers VD Stefan Nyström.

– Den verksamhetsmodell Solwers driver är precis på det sätt vi vill jobba med Falk CM. Vi ska fortsätta vara Falk CM med allt vad det innebär och tillsammans med Solwers blir vi nu starkare och får ännu mer kompetens och möjligheter att utveckla oss för att vara med och tampas om de stora kontrakten, säger Falk CMs vVD/affärsansvarige Mattias Mattsson.

I och med Falk CMs inträde i Solwers-koncernen förvärvas Falk CM av Solwers. Förändringen i ägarstrukturen innebär ingen övrig förändring av Falk CMs verksamhet. Falk CM som företag och namn består, företagets ledning förblir oförändrad och ledningen finns fortsatt i Falk CMs styrelse och inga anställda berörs av affären.

För mer information:
Ola Gustafsson, VD Falk Construction Management AB

ola@falkcm.se, +46 (0)70 227 89 01
Mattias Mattsson, vVD/Affärsansvarig Falk Construction Management AB mattias@falkcm.se +46 (0)70 840 09 12
Stefan Nyström, VD Solwers

stefan.nystrom@solwers.fi, +358 40 733 6145

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se