Kvalitetspolicy

Startsidan > Om Falk CM > Kvalitet och miljö > Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Falk CM kvalitetspolicy innefattas av följande punkter:

  • Att verka för ett långsiktigt samarbete med våra kunder
  • Att förstå och tillgodose våra kunders behov
  • Att arbeta för ständiga förbättringar, både inom företaget och i våra uppdrag
  • Att hålla hög kunskapsnivå inom företaget där vi prioriterar våra anställdas utveckling
  • Att hålla hög tjänstekvalitet i våra uppdrag
  • Att ta ansvar

Adress
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista

Telefonnummer
+46 (0)70-227 89 01

Mejl
info[at]falkcm.se